Gmina Zakrzówek-Internetowe Biuro Obsługi: Wodociągi i Kanalizacja.
Strona główna

Gmina Zakrzówek wita w Internetowym Biurze Obsługi: Wodociągi i Kanalizacja.


Jeżeli nie możesz poprawnie wyświetlić powyższej strony przejdź na stronę serwisową.


Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca, Zakrzówek, Zakrzówek Wieś, Sulów (aglomeracja Bystrzyca)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
GMINA ZAKRZÓWEK
81 821 50 02 - ibo@zakrzowek.pl - https:\\ibo.zakrzowek.pl